Anche Mardan Darbareye Zanan Nemidanand | فیلم آنچه مردان درباره زنان نمیدانند

Anche Mardan Darbareye Zanan Nemidanand | فیلم آنچه مردان درباره زنان نمیدانند

Anche Mardan Darbareye Zanan Nemidanand | فیلم آنچه مردان درباره زنان نمیدانند

فیلم آنچه مردان درباره زنان نمی دانند با بازی محمدرضا شریفی نیا و سحر قریشی
دکتری است که با وجود داشتن همسر، دو فرزند و یک زندگی آرام، عاشق زنی ۳۰ سال کوچکتر از خودش می‌شود که این کار اتفاقاتی را در فیلم رقم می‌زند.

Leave a Comment