فیلم سینمایی آتش بس 1 | Cease Fire | Film Atash Bas 1

فیلم سینمایی آتش بس 1, کامل | Cease Fire | Film Atash Bas 1, Full Movie

فیلم سینمایی آتش بس 1, کامل | Cease Fire | Film Atash Bas 1, Full Movie

آتش‌بس فیلمی ایرانی به کارگردانی و نویسندگی تهمینه میلانی و تهیه‌کنندگی محمد نیک‌بین محصول سال ۱۳۸۴ است.
این فیلم در اردیبهشت ۱۳۸۵ بر روی پرده سینما رفتن همچنین پر فروش‌ترین فیلم در سال ۱۳۸۵ شد.
فیلم آتش بس، از دیدگاه های مختلف قابل تحلیل است و پیش از هر چیز، به عنوان یک فیلم سینمایی، تحت مباحث ساختاری می گنجد
و می توان میزان موفقیت فیلمساز را در اجرای فرمی که برگزیده و قرادادهایی که بنا نهاده بررسی کرد. از زاویه روابط بینامتنی نیز فیلم آتش بس،
با دیگر آثار کارگردان، یعنی فیلم هایی چون دو زن، نیمه پنهان، زن زیادی و واکنش پنجم قابل بررسی است. از سوی دیگر، فیلم حاضر،
دارای ژرف ساختی روانشناسانه است که از کار لوچیاکا پاکیونه، نویسنده کتاب «شفای کودک درون» (یا کودک شب های درون) تأثیر گرفته است.
پس طبیعتا می توان پیروزی نویسنده را از این دیدگاه بررسی کرد. هم چنین می توان نسبت فیلم تهمینه میلانی را با گرایش فمنیسمی اش سنجید.
به ظاهر آتش بس به عنوان آتش بسی در دفاع فمنیسمی از زن و رویکردی به روابط عقلانی بین زن و مرد، در مسیر اعتلای خانواده و نه گسست و
فروپاشی رقابت آلود جنسی، معرفی شده است و آن را گامی در اعتدال بخشی و رهایی از دگم های زنانه فیلساز دانسته اند. در پایان، فیلم مدعی
است که اثری آموزشی برای بالا بردن سطح فکر افراد جامعه است. از نظر ساختاری، فیلم آتش بس، کاری به ظاهر مدرن است. اما موشکافی
درونه فیلم نشان می دهد که در پس آن، ساختارهای فیلم های آموزشی ایدئولوژیک دوران استالین، فیلم های دوران انقلاب فرهنگی چین، گروه چهار نفره و
آثار آموزشی انقلاب های چپ خفته است و این بار در خدمت شعارهای لیبرالیستی، مدرن و پر ایدئولوژی پنهان فیلم درآمده است. ویژگی این ساختار،
رها کردن گریبان روایت از ظرایف شخصیت پردازی و داستان گویی کلاسیک، رهایی از کشمکش ها، تعلیق و پردازش عمیق روابط و مناسبات جزئی است؛
البته لیستم های غیر روایی در سینمای مدرن نیز، با استفاده از فاصله گذاری و ایده های پسادراماتیک، خویش را از قید و بند روش قدیمی داستان سرایی
رهانیده اند و افق های جدیدی را در روایت غیر کلاسیک تجربه کرده اند؛ اما مشخصه سینمای تبلیغی بلوک شرق، با آثار هنری مدرن یا پست مدرن، و سطحی
نگری و ساده انگاری تبلیغی آن است. در واقع، تنها در این فرم یک یا چند ایده تبلیغی بر بستر ایدئولوژی مورد دفاع دارید و با گزینش موضع یک دانای کل
و صدای همه چیز دان، قطعی و یقین آلوده می کوشید. با خطابه، سخنرانی های یک طرفه، مونولوگ ذهنی، تأکیدهای تصویری، صحنه چینی سرد است در خدمت تبلیغ،
و انواع شگردها و ساختارهای ساده انگارانه و یک جانبه ما را نسبت به احکام تان قانع سازند؛ ما را هدایت کنید؛ به ما آموزش بدهید و ما را به راه آورید
آتش بس درست چنین اثری است. از این نظر، شیوه کار خانم میلانی را به فیلم فارسی شبیه دانسته اند. عده ای این شباهت را چون دلیلی برای ابتذال ساختاری
فیلم های تبلیغی ایدئولوژیکی ساده انگار فیم میلانی ذکر کرده اند و عده ای هم آن را یک هوشمندی نیت دار، در خدمت انتخاب آگاهانه و ارادی ساختن گونه فیلم های
تأثیر گذار آموزشی برای ارتقای آگاهی مخاطبان ارزیابی کرده اند. به عقیده من، هر چند شباهتی میان آثار خانم میلانی با ساختارهای فیلمفارسی پیش از انقلاب وجود دارد؛
ولی فیلمسفارسی دارای عناصر سرگرم کننده و روایت های عاطفی ویژه خود بود و فیلمی چون آتش بس، هرگز به آن گرما و تأثیر خوبی که اکشن، زد و خورد، بزن و بکوب،
ساز و ضرب، درس های اخلاقی و پایان خوش را چنان با هم می آمیخت که اشک به چشمان تماشاگر ساده لوح می آورد، دست نیافته است. و از این نظر، گاهی عقب تر
از نمونه های لذت انگیز فیلمفارسی سرهم بندی شده، قرار دارد. تهمینه میلانی بی تردید تحت تأثیر شخصیت پردازی یکسویه و کشمکش های ملو دراماتیک با پس زمینه ای
اجتماعی است؛ لیکن خامه دستی او در همه این زمینه ها، کاملاً قابل اشاره است نابه جا بودن رفتار آدم ها، غیر منطقی بودن شخصیت ها، کسب و کار،
منش اخلاقی و باورها و نیز تناقض آمیز بودن موقعیت و منشأ طبقاتی و فرهنگ قهرمان های فیلم، نکته ای نیست که از چشم ها پنهان بماند.

Leave a Comment