فیلم سینمایی دایره زنگی | Film Dayere Zangi – Full Movie

فیلم سینمایی دایره زنگی | Film Dayere Zangi – Full Movie

Dayere Zangi is a 2008 Iranian film directed by Parisa Bakhtavar and written by her director husband, Asghar Farhadi. It was released in Iran during Nowrooz holidays and was an average gross. Wikipedia

دایره‌زنگی فیلمی کمدی-اجتماعی محصول سال ۱۳۸۶ است. روایتی است از معضل ماهواره و عمق تأثیرش در اجتماع ما؛ نخستینفیلم سینمایی پریسا بخت‌آور که با نویسندگی …

Initial releaseMarch 19, 2008

Leave a Comment