Delam Mikhad | فیلم دلم میخواد

Delam Mikhad – Full movie | فیلم سینمایی دلم میخواد

When an accident leaves a sad and lonely writer hearing music

Delam Mikhad all of the time he isn’t able to continue working.

دلم می‌خواد فیلمی به کارگردانی بهمن فرمان‌آرا و نویسندگی امید سهرابی و …

به گفته بهمن فرمان‌آرا نخست نام این فیلم «دلم می‌خوادبرقصم» بود که با این نام اجازه‌ی …

«از «فیلم دلم می‌خواد» فرمان‌آرا تا «دشمن زن»/ نگاهی به سه فیلمی که روی پرده سینما می‌روند»

Delam Mikhad Initial release: 2014 Director: Bahman Farmanara Music composed by:
Karen Homayounfar Screenplay: Omid Sohrabi Producer: Ali Taghipour

«دلم می خواد» با تمام سانسورها و سخت گیری هایی که نسبت به آن اعمال شد و کنجکاوی هایی که اصولاً این دسته از فیلم ها Delam Mikhad
برانگیزند و … به لحاظ محتوایی، یک تفاوت بزرگ با دیگر ساخته های بهمن فرمان آرا دارد. این بار مضمون فیلم
“میرایی” و “مرگ” نیست بلکه برعکس، این بار فرمان آرا می خواهد از دل تمامی مصیبت ها و وقایع تلخ اجتماعی اثرش به “امید” برسد.
ابتدا باید عنوان کنم که «دلم می خواد» به مثابه دیگر ساخته های فرمان آرا، از همان الگوهای ثابت پیروی می کند. شخصیت اصلی
داستان مرد روشنفکر تنهایی است که دچار یأس شده و این یأس بر روابط او با اطرافیانش تأثیر گذاشته است.

Delam Mikhad جامعه او را به سمت منفی نگری می برد،

مدتهاست نمی تواند حتی یک خط بنویسد، به لحاظ روحی آزرده و افسرده شده زیرا دوستان نزدیکش را یکی پس از دیگری
از دست می دهد، فرزندی دارد که آینه ی دق اوست (معتاد و افسرده – و به شدت یادآور فرزند کیانیان با بازی مهدی صفوی در
«خانه ای روی آب») و خلاصه همه چیز در زندگی مرد (که البته مشتی نمونه خروار از جامعه است) به بدترین شکل ممکن پیش می رود.
درحالی که به نظر می رسد پایان محتوم چنین داستانی آن هم در فیلمی از بهمن فرمان آرا باید مرگ و زوال باشد ناگاه فیلمساز
تغییر جهت می دهد و نشان می دهد این بار از مقصود همیشگی خود فاصله گرفته است. «دلم می خواد» با لحن طنز ساخته شده است؛
طنزی که از جایی به بعد نشانگان گروتسک در آن دیده می شود. … Delam Mikhad

Leave a Comment