Eshtebahe Mahz Full Movie – فیلم سینمایی اشتباه محض

Eshtebahe Mahz Full Movie – فیلم سینمایی اشتباه محض

داستان سعید و ستاره هاست که با وجود تهدیدهای یک مزاحم ناشناس باهم پیوند زناشویی می بندند اما در پی سفری برای ستاره حوادثی پیش می آید و زندگی آن ها دست خوش تغییراتی میشود

Leave a Comment