Face To Face, Full Movie | فیلم سینمایی چهره به چهره

Face To Face | فیلم سینمایی چهره به چهره

Face To Face Full Movie چهره به چهره فیلمی به کارگردانی و نویسندگی علی ژکان محصول سال ۱۳۸۷ است. 

روش‌های زندگی را چنان متأثر کرده که گاه شناخت چهره واقعی اشخاص ناممکن به نظر می‌رسد.

Leave a Comment