Film Anha, Full Movie | فیلم سینمایی آنها

Film Anha, Full Movie | فیلم سینمایی آنها ,کامل

فیلم سینمایی آن‌ها به کارگردانی و نویسندگی احسان سلطانیان و تهیه‌کنندگی داریوش بابائیان

Film Anha, Full Movie .این فیلم نخستین فیلم سینمایی احسان سلطانیان در مقام کارگردان و نویسنده است

که ساخت سریال محرمانه در باران و فیلم های بلند

.پیچ جاده نمناک و شور آوا را در کارنامه خود دارد محصول سال ۱۳۹۵ است

.آن‌ها می‌خواهند به گونه‌ای زندگی کنند که شبیه دیگران نباشند

اپیزود اول: شبنم مقدمی جلال فاطمی سعیده رودبارکی Film Anha
.اپیزود دوم سمیرا حسن پور حسن فرضی زاده سیامک اطلسی افسانه ناصری
.اپیزود سوم: هدی زین العابدین امیرحسین آرمان سعید داخ مائده طهماسبی

سینمایی «آنها» ساخته احسان سلطانیان به غایت اثری نافرجام درباره مشکلات زنانه است . فیلمی که با همه نا بلدی در
حوزه داستان پردازی و ایجاد تعلیق سینمایی حرفی می زند ابتر و دست و پا شکسته . فارغ از این که چرا چنین اثری در
چارچوب هنر و تجربه قرار می گیرد باید اضافه کرد که هزاران فرسنگ تا هنر ، و تجربه شدن فاصله دارد . اثری که
موضع سینمایی در برابر داستان می گیرد اما ابدا کارکرد سینمایی ندارد .

تصاویر دست و پا می زنند تا مفهومی را Film Anha
به نام وفاداری زنانه القا کنند (به خودی خود این مفهوم ارزش مند و دراماتیک است) اما این تلاش با اندیشه ضد اجتماعی
کارگردان بی ثمر می ماند . *نه فمینیستم نه فرم گرا داستان روایت گری نمی کند بلکه بلند بلند شعار می دهد و این شعارها
از زبانی سنگین و به آرامی ساتع می شوند .

سه زن که هرکدام به نحوی بر لبه تیغ احساسات و عقل گرایی راه می روند و
در پایان احساسات خود را بر منطق ترجیح می دهند شکل فناپذیری از یک تجربه سینمایی به مخاطب القا می کند . برای باز شدن بحث
از خود فیلم مثال هایی می آورم : در ابتدا مهرنوش (شبنم مقدمی) به عنوان شخصیت در داستان مطرح می شود
اما عمیقا این کاراکتر تبدیل به شخصیت نخواهد شد ، ارتباطی که با دخترش برقرار می کند یک ارتباط نامادرانه است ،
در برابر متلک های دخترش سر به زیر می اندازد ، برای حفظ خانه ای تلاش می کند که ابدا علقه ای از آن نشان داده نمی شود ،
با خواستگارش مستاصل و درمانده رفتار می کند و گویی هم می خواهد رندگی کند و هم نمی خواهد . شاید این نکات به
مخاطب حس روبه شدن با شخصیت را القا کند اما مطمئنا استیصال و خودشیفتگی در بیان مفاهیم روانشناختی زنانه و مینیمال
کردن آن بدون پشتوانه دراماتیک به شخصیت ، مشخصا یک شخصیت زنانه ، نزدیک نخواهد شد .

تا به این جا مطمئن شدم Film Anha
که مفهوم مقدم بر فرم است و از چنین اثر ضد فرمی نمی توان انتظار طرح مسئله ای اجتماعی و بدون موضع را داشت .
شخصیت بعدی (سمیرا حسن پور) زنی را نشان می دهد که به همسر در بستر و علیل خود متعهد مانده و تا پایان مشخص نمی شود
این تعهد ادامه دارد یا نه ، زنی که میزان سن خانه اش را شاسی های عکس همسرش پر کرده نمایان گر تعهد وی نسبت به همسر نیست
بلکه این شاسی ها بیان کر تنهایی اوست که در بیان این تنهایی الکن مانده اند .

Film Anha گرایش ضد زنانه فیلم آنجایی مشخص می شود
که شخصیت ها قبل از این که علقه های زنانه داشته باشند نسبت به موقعیت و کاراکتر خود وفادار اند و این موضوع نه زن می سازد و نه مرد .
انسان مانند خمیری است که شرایط او را ورز می دهد و تمام انسان هایی که سلطانیان برای مخاطب خود معرفی می کند که
محوری ترینشان مهرنوش است نه شرایط تعریف پذیری دارند و نه عقلانیت زنانه یا مردانه ای که نام تشخص بر آنها بگذاریم .
*دوربین مستاصل باید اذعان کنم که فرم دوربین روی دست درست ترین انتخابی بود که مولف می توانست برای این فیلمنامه انتخاب کند و
…به اشتباه از حرکت های متعدد ترک و ریل بهره مند شده است . .

Leave a Comment