Film Irani Darband | فیلم سینمایی دربند

فیلم سینمایی ایرانی دربند | Film Irani Darband

فیلم سینمایی ایرانی دربند | Film Irani Darband

فیلم سینمایی دربند. نازنین (نازنین بیاتی) دانشجوی شهرستانی ترم یک مجبور است در تهران به دنبال خانه بگردد.
او مجبور می شود با دختری به نام سحر (پگاه آهنگرانی) همخانه شود. سحر در یک فروشگاه کار می کند اما این هم نشینی اتفاقاتی را رقم می زند

Leave a Comment