Film Irani Saadat Abad Full Movie | Felicity Land | فیلم ایرانی سعادت آباد

Film Irani Saadat Abad Full Movie | Felicity Land | فیلم ایرانی سعادت آباد

Film Irani Saadat Abad Full Movie | Felicity Land | فیلم ایرانی سعادت آباد

 فیلم سعادت آباد این فیلم با نگرش آسیب‌شناسانه به یک مسئله اجتماعی تولید شده و تماشای آن در خانواده به تشخیص و تایید والدین بستگی دارد

یاسی(لیلا حاتمی) که در زندگی مشترک با محسن(حامد بهداد) دچار تردیدهایی شده است، تصمیم می‌گیرد برای او جشن تولّدی بگیرد و خاطراتی را یادآوری کند.

او برای بهتر برگزار کردن مهمانی همه چیز را از قبل پیش‌بینی می‌کند، غافل از این که شرایط به خواستهٔ او پیش نمی‌رود.

فیلم در سکانسی به خیانت در زناشویی می‌پردازد؛ که این سکانس از فیلم در نسخهٔ DVD آن حذف شده است.

Leave a Comment