Film Zanha Fereshteand | فیلم سینمایی زن ها فرشته اند

Film Zanha Fereshteand, Full Movie | Women Are Angels | فیلم سینمایی زن ها فرشته اند

Film Zanha Fereshteand, Full Movie | Women Are Angels | فیلم سینمایی زن ها فرشته اند

فیلم زن ها فرشته اند فیلم حول محور خیانت و کلیشه زن پولدار و مرد فقیر و آس و پاس می‌گردد. زنی پولدار(مهتاب کرامتی) که عاشق شوهرش
(امین حیایی) است و نمایشگاه و خانه‌اش را به نام شوهرش کرده، در یک مسافرت – که انجام نمی‌شود – به خیانت همسرش پی می‌برد و با همدستی یکی از دوستانش از
علاقه همسرش به زنان استفاده کرده و نقشه‌ای می‌کشد تا ثروت خود را برگرداند و شوهرش را به همان مرد آس و پاس قبلی تبدیل کند

Leave a Comment