Gis Borideh, Full Movie | فیلم سینمایی گیس بریده

Gis Borideh, Full Movie

گیس بریده فیلمی به کارگردانی جمشید حیدری و نویسندگی حسن انصاریان ساختهٔ سال ۱۳۸۵

با گسترش آگاهی در سطح جامعه امروزی که انتظار می رود اکثر مسائل با گفتگو و دریافتن راه حل مناسب برای مشکلات وارده فیلم گیس بریده Gis Borideh, Full Movie

دیگر شاهد برخورد های فیزیکی در بین افراد جامعه بخصوص خانواده ها نباشیم.اما بازهم متاسفانه تحت عناوین مختلف شاهد این نوع برخوردها هستیم .

هرچند در قرن بیست و یکم ، با وجود آگاهی از حق و حقوق مدنی نسبت به همدیگر، برخورد های فیزیکی تحت هر عنوان و شرایطی خنثی به نظر می رسد .

Gis Borideh در این میان از وجود تضاد موجود و آنهم از نوع ایدولوژیک هرگز نباید غافل باشیم و باید قبول کرد در اغلب موقعیت ها اگر تضاد ها بسوی ایدولوژی

گرایش داشته باشند به دشواری میتوان از بروز خشونت ها جلوگیری کرد. چنانچه این امر در کشور های سنتی به وضوح دیده می شود

البته همه ای جوامع تضاد های خودشان را دارند و هیچ جامعه ای بدون تضاد نمیتواند وجود داشته باشد . این تضاد های موجود در جامعه است که

پس از یک دوره تنازع در نهایت بسوی روشنایی و روشنگری حرکت می کند.

Gis Borideh در این عصر که انبوه اطلاعات و برقراری ارتباطات از طریق تصاویر صورت می گیرد ، باعث شده است که عده ای از کارشناسان تصاویر

مانند کارگردانان و بازیگران فیلم برخی از تضاد ها و معضلات اجتماعی را به تصویر بکشند و اغلب سعی می کنند تا به طرق مختلف

آن عده ای مشکلات و نارسایی های را که بیشتر جامعه با آن درگیر می باشد را جهت آگاهی مخاطبین بازگو کنند. یکی از این نوع

مشکلات های اجتماعی که بتازگی به تصویر کشیده شده است فیلمی بنام گیس بریده به کارگردانی جمشید حیدری در سال ۱۳۸۵ اکران شد .

Gis Borideh , Full Movieاین فیلم با بازی خوب گلشیفته فراهانی و محمد رضا شریفی نیا به مشکلات امروزی که اکثر خانواده های تقریبا سنتی درگیر

با آن است می پردازد . خانواده های که بیش از حد متعصب اند و بیش از حد معتقد به نظام پدرسری هستند. داستان از این قرار است

که مریم فرزند اول خانواده سال آخر دبیرستان می گذارند . او که هفده سال بیشتر ندارد با ارسال نامه های عاشقانه از طرف فرد

ناشناسی به مدرسه و منزل مواجه می گردد و همین امر باعث می گردد که مورد سوء ظن اولیاء مدرسه و خانواده به خصوص

پدرش که در خانواده پدر سالاری بزرگ شده است، قرار گیرد

تلفن های مداوم ناشناس که گاه و بیگاه به خانه مریم می شود Gis Borideh

چندین بار او را مورد ضرب و شتم پدرش در آورده است

.

Leave a Comment