Madraseye Mooshha | مدرسه موشها

Madraseye Moosh ha | مدرسه موشها

Madraseye Moosh ha | مدرسه موشها

مدرسه موشها بخشی از یک جُنگ بود، یک جُنگ ۱۱–۱۰ قسمتی که سال

۱۳۶۰ پخش می‌شد و قرار بود بچه‌ها را تشویق کند که مدرسه بروند

این برنامه عروسکی را مرضیه برومند کارگردانی و از عروسک‌گردانان

و صداپیشگانی نظیر ایرج طهماسب، حمید جبلی و فاطمه معتمد آریا استفاده کرد

Leave a Comment