My Uncle Napoleon | قسمت 3 ,دایی‌جان ناپلئون

My Uncle Napoleon | قسمت 3 ,دایی‌جان ناپلئون

My Uncle Napoleon | قسمت 3 ,دایی‌جان ناپلئون

رمان طنز دایی جان ناپلئون یکی از موفق‌ترین رمان‌های چاپ‌ شده در سال‌های اخیر

و سریالی که بر اساس آن ساخته شد نیز بهترین سریال تلویزیونی ایرانی به‌حساب

می‌آید

دایی‌جان ناپلئون دن کیشوت ایرانی

5- بسیاری از منتقدان، دایی جان ناپلئون را دن‌کیشوت ایرانی می‌دانند

به‌راستی هم دایی جان و ملازمش مش‌قاسم، دن‌کیشوت و سانچو پانزا را به یاد می‌آورند. دایی جان

با خواندن و نگه‌داشتن کتاب‌های ناپلئون در خانه و حتی وادار کردن تمام افراد خانواده به خواندن

این کتاب‌ها عاشق ناپلئون است و در هیچ‌یک از صحبت‌هایش از تعریف و تمجید و نقل‌قول نسبت

به ناپلئون فروگذار نمی‌کند

 «در چند قفسه کتاب او چیزی جز راجع به ناپلئون نبود. محال بود

بحثی از علمی، ادبی، تاریخی، حقوقی و فلسفه‌ای پیش بیاید و دایی جان به استناد یکی از

کلمات قصار ناپلئون در آن دخالت نکند. طوری شده بود که اکثر افراد خانواده تحت

تأثیر تبلیغات دایی جان، ناپلئون بناپارت را بزرگ‌ترین فیلسوف، ریاضی‌دان،

سیاست‌مدار، ادیب و حتی شاعر می‌دانستند.

ص ۱۴.» همین‌گونه دن‌کیشوت شخصیت

داستان رمان معروف دن‌کیشوت نوشته سروانتس با تکیه بر داستان‌های قدیمی و

قهرمانان افسانه‌ای خود نیز توهم این‌که می‌تواند یکی از آن پهلوانان باشد سر به کوه و صحرا می‌زند

Leave a Comment