ورود زنده‌ها ممنوع کامل | Vorod Zendeha Mamnoo Full Movie

فیلم کمدی ورود زنده‌ها ممنوع کامل | Vorod Zendeha Mamnoo Full Movie

فیلم کمدی ورود زنده‌ها ممنوع کامل | Vorod Zendeha Mamnoo Full Movie

ورود زنده ها ممنوع توانست در مرجع ارزشگذاری سینما و تلویزیون یعنی منظوم نمره 4.2 از 10 را از سوی مردم بدست بیاورد
که نشان می‌دهد عموم مردم ورود زنده ها ممنوع را اثری کم‌ارزش، کم‌کیفیت و نه‌چندان مهم ارزیابی می‌کنند Vorod Zendeha Mamnoo
ذبیح و غلام، دو شخصیت محوری این داستان، از طبقات پایین اجتماع هستند که طی ماجراهایی طنزآمیز اتومبیل نعش‌کش خود را از دست می‌دهند و مجبور می‌شوند
برای گذران زندگی، با موتورسیکلت، جنازه‌های مشتریان خود را جابه‌جا کنند، سکانس رویارویی ذبیح و غلام مجید صالحی و علی صادقی با پسر متوفی حسن علیرضایی از سکانسهای جذاب فیلم است

Leave a Comment