(Ring Size) – تعیین سایز انگشتر

(Ring Size) – تعیین سایز انگشتر

(Ring Size) – تعیین سایز انگشتر

قبل از بررسی روش های اندازه گیری سایز انگشت ، به نکات موارد زیر توجه داشته باشید

تعیین سایز انگشتر زمانی که دست های شما سرد است اقدام به اندازی گیری نکنید چرا که در این حالت فشار خون کم است و سایز انگشتر کوچکتر از اندازه اصلی نشان داده می شود

سعی کنید بعد از ظهر ها اقدام به این کار کنید عمل تعیین سایز را چندین بار انجام دهید و اگر شکی در اندازه داشتید سعی کنید مقدار بزرگتر را سفارش دهید. برای آن مورد نظر می توانید از دو روش که در این بخش توضیح داده می شود استفاده کنید

(Ring Size) – تعیین سایز انگشتر

Free Ring Sizer Online

روش اول: در این روش می بایست قطر داخلی یک انگشتر که مناسب دست شماست را مطابق تصویر اندازه بگیرید و با اطلاعاتی که در جدول زیر آمده است مقایسه کنید. برای مثال همانگونه که در تصویر ملاحظه می کنید اندازه قطر داخلی ۱۶ میلیمتر است که با رجوع به جدول سایز ۵٫۵ مناسب خواهد بود..روش دوم: اگر انگشتر مناسبی در دسترس ندارید می توانید یک نخ یا یک نوار کاغذی را مطابق تصویر دور انگشت خود در محل قرار گیری انگشتر بپیچید به طوری که خیلی دور انگشت سفت و یا آزاد نباشد. سپس با استفاده از طول نخ و رجوع به جدول زیر سایز مناسب را خواهید یافت.

روش دوم: اگر انگشتر مناسبی در دسترس ندارید می توانید یک نخ یا یک نوار کاغذی را مطابق تصویر دور انگشت خود در محل قرار گیری انگشتر بپیچید به طوری که خیلی دور انگشت سفت و یا آزاد نباشد. سپس با استفاده از طول نخ و رجوع به جدول زیر سایز مناسب را خواهید یافت.

سایز انگشت با توجه به زمان روز و همچنین آب و هوا متفاوت است، پس به نکات زیر باید توجه نمایید. ۱) بعد از ظهر برای اندازه گیری سایز اقدام کنید زیرا معمولا صبح ها سایز انگشت کوچک تر است. ۲) زمانی که انگشت گرم است سایز را اندازه بگیرید زیرا در هوای سرد سایز کوچکتری به دست خواهید آورد. ۳) سعی کنید ۲ یا ۳ بار سایز را محاسبه کنید و اگر سایزهای میانی را به دست آوردید سایز بزرگتر را سفارش دهید. برای به دست آوردن سایز انگشتر مناسب خود و یا شخصی که قصد هدیه دادن به او را دارید، می توانید از یکی از دو روش زیر استفاده کنید. روش اول: با استفاده از یک انگشتر که سایز ان مناسب است. روش دوم: با استفاده از یک نخ و پیچیدن آن دور انگشت.

Leave a Comment