24th Street Khiabane Bisto Chaharom | خیابان بیست و چهارم 

24th Street | Persian Film Khiabane Bisto Chaharom | فیلم خیابان بیست و چهارم

24th Street | Persian Film Khiabane Bisto Chaharom | فیلم خیابان بیست و چهارم 

فیلم خیابان بیست و چهارم درامی جنایی-روانشناسانه روایت زندگی زنی به نام شیرین (شیلا خداداد) را به تصویر می‌کشد که پس از مرگ همسرش با یک مشاور
آژانس مسکن به نام فرشید (مهدی ماهانی) ازدواج می‌‌کند. این در حالی ست که رابطه‌ی نازک (حدیثه سادات‌مدنی) دختر شیرین با فرشید خوب نیست و
نازک تحت درمان روانشناسی به نام وزیری (نیکی کریمی) است. فرشید پس از دیدن گزارشی در روزنامه، درباره‌ی حمید توسلی، قاتلی که زن و دخترش را کشته،
دست به رفتارهای عصبی و خشنی می‌زند که کنجکاوی نازک را برمی‌انگیزد و او را راغب به جستجوی حقایقی دیگر می‌کند.

Leave a Comment