فیلم سینمایی ایرانی کمدی انسانی | Film Irani Comedy Ensani

فیلم سینمایی ایرانی کمدی انسانی | Film Irani Comedy Ensani

این فیلم سینمایی یک کمدی موقعیت از زندگی تراژیک فردی است که می‌بایست علی‌رغم خواست درونی اش همرنگ با مردم پیرامونش زندگی کند

Leave a Comment