Film Love Plus Two | فیلم سینمایی عشق به اضافه دو | عشق + ۲

Film Irani Love Plus Two | فیلم سینمایی ایرانی عشق به اضافه دو

Film Irani Love Plus Two | فیلم سینمایی ایرانی عشق به اضافه دو

فیلم سینمایی عشق به اضافه دو یاسمن پس از جدایی از همسر خود محمود به خارج از کشور می رود
او بعد از شنیدن خبر درگذشت پدر خود به ایران آمده و مجدداً محمود را ملاقات می کند

Leave a Comment