Film Irani Tehran Tehran Full Movie | فیلم ایرانی طهران تهران

Film Irani Tehran Tehran Full Movie | فیلم ایرانی طهران تهران

Film Irani Tehran Tehran Full Movie | فیلم ایرانی طهران تهران

 فیلم طهران تهران دو اپیزودی محصول سال ۱۳۸۸ ایران است که داریوش مهرجویی کارگردان اپیزود نخست به‌نام «طهران
روزهای آشنایی» و کارگردان اپیزود دوم به‌نام «تهران: سیم آخر» مهدی کرم‌پور است. فیلم طهران تهران
که پیش‌تر تهران در جستجوی زیبایی نام داشت قرار بود سه قسمت داشته باشد و قسمت وسط را سیف الله داد کارگردانی کند که وی پیش از شروع ساخت فیلم درگذشت

Leave a Comment