Film Orion | Film Orioon | فیلم اوریون

Film Orion | Film Orioon

Cast: Mohamad Reza Farzad, Nasim Kiani, Mehrdad Sheykhi

«اوریون ساخته زیرزمینی و بدون مجوزعلی زمانی عصمتی ماجرای زندگی دختردانشجو و هوشیاری به نام «الهام» است Film Orion | Film Orioon

که در یک جامعه مذهبی و بسته ایرانی زندگی می کند . الهام که پس از ایجاد روابط عاشقانه با پسری به نام «امیر»

بکارت خود را از دست می دهد با مشکلات عدیده ای روبرو می شود. چرا که در جامعه سنتی این دو اگر این مسئله برملا شده و مرد از ازدواج

با دختری که به اصطلاح «بی عصمت» شده سر باز بزنند موجب ننگ و رسوائی و بی آبروئی دختر خواهد شد. الهام که در این قضیه خود را

محدود به رعایت آداب و سنن جامعه می بیند ناچاردرگرو تصمیم و اراده امیرو رفتار خودخواهانه اوست اما «امیر» راه های خطرناکی برای شانه

خالی کردن از تعهدات خود در نظر گرفته است. فیلم «اوریون» به خاطر تابو بودن موضوع آن یعنی بکارت، بدون مجوز و به صورت غیرقانونی

یا زیرزمینی در ایران ساخته شده و یک اثر دراماتیک و قوی به شمار می رود که واقعیت های زندگی زنان به عنوان شهروندان درجه دوم در ایران

امروز را به وضوح مطرح می سازد. امروزه در ایران بسیاری از سینماگران جوان بجای درگیرشدن با شرایط تودرتو و سخت ممیزی، سانسور و

تصویب فیلمنامه دست به ساختن فیلم های زیرزمینی کم خرج می زنند

Film Orion | Film Orioon | فیلم سینمایی اوریون

Cast: Mohamad Reza Farzad, Nasim Kiani, Mehrdad Sheykhi

این فیلم ها هرچند از نظرفنی و سینمایی تعریف چندانی ندارند اما به خاطر موضوع هایی که در آن ها مطرح شده و

روش خلاف جهتی که در مقابله با سینمای رسمی و مسلط در پیش گرفته اند قابل توجه و بررسی هستند

این نوع فیلم ها و اصولا محصولات سینمای زیرزمینی ایران هیچگونه شانس نمایشی در داخل کشور ندارد. با وجود ارسال فیلم های متعددی از

ایران به جشنواره فیلم لندن، «اوریون» تنها فیلمی بود که به این جشنواره سینمایی راه پیدا کرد. برخی دلیل آن را موضوع جنجالی فیلم می دانند ک

ه از هرجهت موضوعی بکر و دست نخورده در مقایسه با فیلم هایی که تاامروز از ایران به خارج ارسال شده به شمار می رود.

Film Orion(فیلم در یزد فیلمبرداری شده است)

ساختن فیلم هایی در رابطه با مسائلی که در جمهوری اسلامی «تابو» به شمار می روند برای سینماگران کار آسانی نیست و اغلب عواقب سنگینی به همراه دارد

اما این مشکلات تا کنون نتوانسته است از گرایش فیلمسازان جوان به سمت فیلم های بدون مجوز جلوگیری کند. علی زمانی عصمتی، کارگردان

فیلم «اوریون» هم مدتی پس از اتمام فیلم مورد بازجویی قرار گرفت. او در همان زمان در گفتگو با یکی از نشریات داخل کشور گفته بود:«این باعث تاسف است

که به محض اینکه سلیقه شخصی آن هایی که قدرت حقوقی دارند با یک اثر هنری هماهنگ نباشد با انگ های مختلف امنیتی ، اثر و صاحب اثر را مورد تهدید

قرار می دهند و به محض این که یک مسئله در طبقه بندی امنیتی قرار گرفت فرد از تمامی حقوق قانونی خود محروم می شود

Film Orion | Film Orioon | فیلم سینمایی اوریون

زمانی عصمتی مدعی است با تمام تلاشی که برای ساختن فیلم «اوریون» در چهار چوب قوانین ایران و ضوابط فیلمسازی جاری داشته است ، پس از ۶ سال تاخی

سرانجام در سال ۱۳۸۷ پروانه ای برای ساختن فیلم دیگری که از نظر موضوع با «اوریون» شباهت هایی داشته اما موضوعش «بکارت»

نبوده بلکه ماجرای مشکلات ارتباط یک دختر و پسر بوده است را دریافت می کند. «زمانی »سپس صحنه های فیلم را برای جلوگیری از جلب توجه

مقام های دولتی در مناطق دورافتاده خارج از شهرو یا در نماهای داخلی فیلمبرداری می کند. زمانی عصمتی که از درساختن فیلم خود

از امتیازات مشاوره با جعفرپناهی فیلمسازسرشناس ایرانی بهره مند بوده است می گوید:«ساختن این نوع فیلم ها به طور قانونی

در ایران امکان پذیر نیست

Film Orion : A student named Elham falls in love with the charming Amir, and loses her virginity.

But her lover doesn’t intend to marry her and so Elham finds herself in a desperate situation.

When it transpires that the girl is no longer a virgin, she and her former boyfriend end up in court.

Under such pressure, Amir quickly changes from an understanding friend into a pragmatist…

A sympathetic drama that examines misplaced trust and betrayal.

A student called Elham has a relationship with a young man called Amir.

She encounters a problem and tries some illegal ways to solve her problem but her decision brings her a hard penalty

Leave a Comment