My Uncle Napoleon | قسمت 2 ,دایی‌جان ناپلئون

My Uncle Napoleon | قسمت 2 ,دایی‌جان ناپلئون

My Uncle Napoleon | قسمت 2 ,دایی‌جان ناپلئون

  داستان در مورد عاشق شدن سعید کنگرانی در نقش سعید که مثلاً ۱۴ سال دارد است که

عاشق دختر دایی خود یعنی دختر دایی جان ناپلئون می‌شود

 • دایی جان ناپلئون در این داستان به شخصیتی منحصر به فرد است
 • که فکر می‌‌کند در تمام جنگ هایی فرانسه در کنار ناپلئون بناپارت حضور داشته
 •    نوکر خانه که مش قاسم نام دارد وبسیار اثر گذار بازی می‌‌کند  نیز آقا ( دایی جان
 • را همراهی می کند, بطوری که با تعریف از جنگ هایی کازرون
 • و ممسنی نشان می‌‌دهد که در کنار اقا جنگیده است
 •   پرویز صیاد در  در نقش دایی اسدالله میرزا ایفای نقش می‌‌کند
 •  که در امور خارجه کار می‌‌کند و بسیار چشم هیز و خوش مشرب است
 •  و در خیلی از مواقع مشکلات با کار های با نمک اوست که حل میشود
 •  نمونه یک انسان قوی که پرویز صیاد به زیبایی هر چه تمام تر این نقش
 • .رو ایفا کرده است
 • پدر سعید داروخانه دارد و دایی دیگرش سرگردیست که خود را سرهنگ
 • می‌‌داند و یک پسر به نام پوری دارد که لیسانس گرفته و لیلا
 •  یعنی همون معشوقه سیعد را میخواهد در سریال دایی‌جان ناپلئون

Leave a Comment